logoaweb_Mesa de trabajo 1.png

. 404 .                                          PROYECTOS                                                    COLABOS                                    TIENDA                                     CONTACTO

ZER DA LAUZEROLAU?​

404 NOT FOUND proiektuak emakume* erreferenteen lanak aitortu eta ezagutzera ematea du helburu, estrategia sinple baina eraginkor batekin: jendea erreferentez janztea, egunerokotasunean, hauek zabaltzeko.

 

Momentuz, kamisetak eta telazko poltsak dauzkagu, adimena jantzi eta, genero berdintasunaren bidean, auto-estimatik, jakintzatik eta ahalduntzetik, urratsak eman ahal izateko.

Horretarako erreferenteak ezinbestekoak dira.

 

Bihur dezagun gorputza espazio publikoa gureganatzeko tresna.

¿QUÉ ES LAUZEROLAU?

404 NOT FOUND es un proyecto que tiene como objetivo el reconocimiento y la difusión de mujeres* referentes, mediante una estrategia simple pero eficaz: vestir a las personas de referentes para que las difundan en el día a día.

De momento, tenemos camisetas y bolsos de tela, para vestir el intelecto y, desde la autoestima, el saber y el empoderamiento, poder dar pasos hacia la igualdad de género.

Para ello, tener referentes es imprescindible.

 

El cuerpo como herramienta de apropiación del espacio público. 

gif-sua.gif

MANIFESTUA

404 NOT FOUND, akatsa sisteman. Lotura hautsia, ez eguneratua, lekualdatatua, eliminatua... Hori aurkitu dugu emakume* erreferenteen bila jarri garenean. Berdin, ikasgelatako liburuetan, kirolean, politikan, artean, zientzian... Baina, eh! Baziren eta bagara.

GERRAN GAUDE. Hertzainak taldearen abestiak 

ondo deskirbatzen du emakumeok* bizi dugun errealitatea: "Gerrara ohi zaitezke, baina gerra, egon, badago". Ez biktimak, ez otzanak, ez ahulak eta ez musak. Artistak gara, eta, pistolak erreferentez kargatuta, guztion artean, gerra hau irabaziko dugu. Hau ez da gure bakea. 

ERREFERENTEZ JANTZI !

MANIFIEST0

404 NOT FOUND, error del sistema. Conexión rota, no actualizada, eliminada... Eso es lo que hemos encontrado en la búsqueda de mujeres* referentes. Es la respuesta que hemos recibido en las aulas, el deporte, la política, el arte, la ciencia... Pero, eh! Fuimos y somos. 

 

ESTAMOS EN GUERRA. Una de las letras del grupo Hertzainak describe la realidad que vivimos las mujeres*: " Te puedes acostumbrar a la guerra, pero haberla, hayla". Ni víctimas, ni sumises, ni musas. Somos las artistas y con pistolas cargadas de referentes, entre todes, vamos a ganar esta guerra. Esta no es nuestra paz. 

¡ VISTÁMONOS DE REFERENTES !

gif-sua.gif