404 NOT FOUND, akatsa sisteman. Lotura hautsia, ez eguneratua, lekualdatatua, eliminatua... Hori aurkitu dugu emakume* erreferenteen bila jarri garenean. Berdin, ikasgelatako liburuetan, kirolean, politikan, artean, zientzian... Baina, eh! Baziren eta bagara.

GERRAN GAUDE. Hertzainak taldearen abestiak 

ondo deskirbatzen du emakumeok* bizi dugun errealitatea: "Gerrara ohi zaitezke, baina gerra, egon, badago". Ez biktimak, ez otzanak, ez ahulak eta ez musak. Artistak gara, eta, pistolak erreferentez kargatuta, guztion artean, gerra hau irabaziko dugu. Hau ez da gure bakea

ERREFERENTEZ JANTZI !

404 NOT FOUND, error del sistema. Conexión rota, no actualizada, eliminada... Eso es lo que hemos encontrado en la búsqueda de mujeres* referentes. Es la respuesta que hemos recibido en las aulas, el deporte, la política, el arte, la ciencia... Pero, eh! Fuimos y somos. 

 

ESTAMOS EN GUERRA. Una de las letras del grupo Hertzainak describe la realidad que vivimos las mujeres*: " Te puedes acostumbrar a la guerra, pero haberla, hayla". Ni víctimas, ni sumisas, ni musas. Somos las artistas y con pistolas cargadas de referentes, entre todas, vamos a ganar esta guerra. Esta no es nuestra paz. 

¡ VISTÁMONOS DE REFERENTES !